4.4 C
Brno
Úterý, 28 března, 2023
DomůRady a NávodyKvalitní dětský domov zajistí dětem výbornou průpravu do života i péči

Kvalitní dětský domov zajistí dětem výbornou průpravu do života i péči

V České republice máme poměrně dost dětských domovů, které poskytují bydlení a péči pro děti v různém věku. Ke kvalitním dětským domovům s velkou tradicí, patří Dětský domov Jablonné v Podještědí p.o. Pro děti je zde připraveno 48 lůžek, kvalitní strava, výborné péče všech zaměstnanců, kteří se snaží, aby dětem nic nechybělo.

Jak funguje DD Jablonné v Podještědí

Dnes je v dětském domově 6 rodinných skupin, v nichž je max. osm dětí, které jsou věkově i povahově odlišné. Díky tomu děti nejsou ochuzovány o cenné zkušenosti při kontaktu s dětmi opačného pohlaví. Skladba rodinných skupin je volena tak, aby nedocházelo k nežádoucím sexuálním projevům.

Menší děti jsou pojítkem rodinné skupiny a starší se tím učí přímo v praxi, jak pečovat o menší děti. Důležitou roli při sestavování rodinných skupin hraje i to, aby byly u nově příchozích dětí zachovány citové sourozenecké vazby. Ty jsou totiž často poslední, které dětem po odchodu z rodiny zbyly.

Dětský domov dbá na přípravu dětí do školy. Úspěch dětí ve škole považují za jeden ze základních předpokladů pro kvalitní život a zapojení se do společnosti v budoucnosti. Děti jsou vedeny k samostatnosti a odpovědnosti při vypracovávání domácích úkolů i opakování si učiva. Velká pozornost je věnována studiu cizích jazyků i využívání informačních technologií. Každá rodinná skupina má proto k dispozici alespoň dva počítače s výukovými programy a textovými editory.

Speciální péče je věnována dětem z romských rodin, které přišly přímo z terénu, často mají problémy s českým jazykem, který zatím nepoužívaly. To vede i k neprospěchu ve škole. Vzdělání tyto děti často nevnímají jako prostředek k osobnímu rozvoji a zvýšení jejich budoucí životní úrovně. Romským dětem je také dopřána znalost romské kultury, využíváno je rozmanitých aktivit.

Důraz u dětí je kladen i na plánování volnočasových aktivit, jsou zde zájmové kroužky, využíváno je hřiště na kopanou, místo pro streetball, využívány jsou i aktivity mimo DD, jako návštěva ZUŠ, městské knihovny, oddílu kopané, atletického oddílu…

Od roku 2016 je DD v projektu „Absence rodiny není překážkou kvalitního života“. Kmenoví zaměstnanci si rozšiřují odbornou způsobilost, přednášky se věnují praktickým dovednostem a znalosti z oborů pedagogiky a speciální pedagogiky. Základní výstupem ze společných seminářů je schopnost zaměstnanců odborně zpracovat anamnézu dítěte.

Podívejte se na více informací na ddjablonnevp.cz.

- Komerční sdělení -pr clanky

Nejnovější články